EN| TR

/ Hizmetlerimiz

Main Fields of Services


KONDİSYON SÖRVEYLERİ

- Yük, P&I ve H&M sigortacıları için gemi ve yat kondisyon sörveyleri yapmaktayız. Değer biçme sörveyleri de bu kapsamdadır.


PROJE YÜKLERİ WARRANTY SÖRVEYLERİ

- Proje yükleri warranty sörvey kapsamında olup incelemeyi yapan eksperlerin de sorumlulukları vardır. Proje yüklerinin imalat yerlerinden proje şantiyesine kadar elleçlenmeleri esnasında yapılacak sörveylerinin organizasyonu, zamanlaması ve koordinasyonu tarafımızdan yapılmaktadır. Böylece tüm proje sorumluluğumuz altında tamamlanmaktadır.


KARGO ÖNYÜKLEME /YÜKLEME / TAHLİYE SÖRVEYLERİ

-Şeker, sebze ve meyva, konteynır ve demir çelik ürünleri gibi yüklerin sörveyi. P&I Klüpleri, yük sigortacıları ve/veya gemi sahip ve operatörleri adına yapılan sörveyler.


KARGO & TAŞIMA HASAR SÖRVEYLERİ

Yük taşıması esnasında oluşabilecek hasarlar, tarafımızdan sorumlusunun ortaya çıkarılması için araştırılmaktadır. Bu esnada hasarın sebebi ve boyutu da bulunmaktadır.


AMBAR KAPAK TESTLERİ

- Ambar kapaklarının su ve hava geçirmezlik testleri sahip olduğumuz ultrasonik aletlerle yapmakta ve sertifikalandırmaktayız.


ON / OFF HIRE CONDITION & BUNKER SÖRVEYLERİ

- Gemilerin kiralanmaları esnasında kiracıya verilmesi veya armatöre geri teslimi esnasında gemideki yakıtın miktar tayini ve kondisyon sörveylerini yapmaktayız.


DEPO WARRANTY SÖRVEYLERİ

- Hububat, kıymetli emtia ve elektronik yüklerin depolanma öncesinde, depoların uygunluğu tarafımızdan test edilmekte ve raporlanmaktadır.


ÇATIŞMA VE TAZMİNAT TALEBİ ARAŞTIRMALARI

- Sörveyörlerimiz, çatışma hadiselerinde Tekne ve P&I sigortacıları adına olayın araştırmasını yapmaktadır. Bu sırada olay enine boyuna incelenmekte ve personel sorgulanarak olayın tüm gerçekleri su yüzüne çıkarılmaktadır. Kapsamlı araştırmalar neticesinde sorumlular ortaya çıkarılarak tazminatlar taraflara bölüştürülecektir.


LİMAN KAPTANLIĞI

Armatörler ve Operatörler için gemiler limana geldiklerinde liman kaptanlığı servisi sağlarız. Böylece liman kaptanlığı yapan sörveyör, gemi kaptanına gemi limanda bulunduğu süreçte yardımcı olur ve yükleme/boşaltma operasyonlarının problemsiz yürütülmesine yardım eder.


RÜCU İŞLEMLERİ

-Sigortacılar adına ödenen tazminatların sorumlulardan rücu edilmesini sağlarız.


RİSK ANALİZ VE RÜCU TALEPLERİ

- Sörveyörlerimiz, risk analizleri yaparken detayları inceleyerek konuyu sigortacıya kapsamlı bir rapor ile sunar. Rücu talepleri de aynı titizlikle incelenir ve sonuçlandırılır. No Cure No Pay esası ile inceleyen şirketimiz, her sene yüz binlerce dolarlık rücu talep dosylarını sonuçlandırmaktadır.


SİGORTA SÖRVEYİ

- CMR sigortaları deniz, hava, kara taşıma sigortaları kapsamında hasar tespit ve sovtaj hizmetleri verilmektedir.


ARAÇ SÖRVEYİ

- Otomotiv sektörü ve sigorta firmaları adına, araç ve iş makineleri kontrolleri yapıyoruz. Araçları yüklemesi, tahliyesi esnasında ve terminalde, park alanında veya fabrikada ihtiyaca göre kontrol ediyoruz.